Senaste nytt
Springaren 135 ute nu
Vårnumret 2015 av Springaren är nu ute!
Springarens Sommarturnering 2008 - Definitiv DOM

Per Olin påpekar att det vita tornet i Rolf Uppströms retroproblem, (Omn) i domen för Sommarturneringen 2008
(Spr. 111), inte behöver vara förvandlat.

Därmed rasar problemets idé. RU föreslår följande korrigering/räddning:

Vit Tb8→L, vit Bc2→b3, +vit Bg2, +vit Lf1

Problemet blir då:

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Rolf Uppström - korrigering 

Svart vid draget. Vilket var vits senaste drag?
a) dia b) +sSg8

med i princip samma lösningar - Lb8 är förvandlad och de vita bönderna har därför gjort fem slag i utgångsställningen vilket ger:

a) Kd6xTc7 (efter svart Te7-c7+)
b) Nu räcker inte kvarstående svarta pjäser till ett slag av vit kung utan draget blir Kd6-c7 efter svart senast spelat Se7-g8.

Jag tycker att problemet estetiskt förlorar på att en vit bonde står på tredje raden, även om retroinslaget egentligen blivit bättre. Dock, eftersom jag tagit med problemet för att det faktiskt var ett retroproblem, och eftersom det enbart rör sig om ett omnämnande, får det behålla sitt icke rangordnade omnämnande. Härmed är domen slutgiltig.

 

 

Linköping i juni 2009,
Göran Forslund

Senast uppdaterad 2009-12-27 15:47