Latest News
There are no translations available.

Springaren 135 ute nu
Vårnumret 2015 av Springaren är nu ute!
Springaren S# 2008
There are no translations available.

13 författare med 20 bidrag. Jag är ingen expert på S#, men tycker att om man nu har två varianter, tvilling eller kanske två lösningar, så är det irriterande ofta samma mattställning som återkommer.

En ändrad matt lyfter uppgiften. Ingen skulle komma på tanken att ha samma mattdrag i en hjälpmatt. Min dom som följer:

(Här presenteras enbart pristagaren. För komplett prislista, se Springaren 115, dec 2009)

Pris 11415
Eugeniusz Iwanow

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Självmatt i 3 drag 

Försök:

1.Sc6? b3!
1.Sf7? Sb3!

Lösning:

1.Sd7 (hot 2.Dg2+ Se4/Sf3 3.Lxc4+ Lc4#)
1.- b3 2.Dc6+ Dxc6 3.Sxc3+ Txc3#

1.- Sb3 2.Sb6+ Dxb6 3.Dg2+ Te4#

Bra försöksspel och intressanta varianter. Spelet är inte
helt harmoniskt, lite störande att Dg2 återkommer, men
ändå den klart bästa självmatten detta år.

Skärholmen 2009-10-02 Christer Jonsson
(knorrfrist 1/3 2010)

Last Updated on Sunday, 13 June 2010 22:40